Binnen ons NME-centrum werken we met zeven hoofd­thema’s, waar we allerlei activiteiten en excursies om­heen organiseren. Deze thema’s zijn: Kasteel Keukenhof natuur en cultuur, Water, Bijen en kriebeldiertjes, Ons voedsel, Energie en klimaat, Afval en recycling, en Lezen.

NME de Groene Bol
Kasteel Keukenhof, natuur en cultuur

Kasteel Keukenhof, natuur en cultuur

Wat hebben we het getroffen met de locatie van ons NME-centrum op het mooie landgoed van Kasteel Keukenhof! We lopen zo ons lokaal uit en het bos en weilanden in. Zo kunnen we in ieder seizoen mooie natuurwandelingen organiseren, een slootje uitkiezen voor ons wateronderzoek, en onze buren – de dieren van de kinderboerderij – bestuderen.

Onlosmakelijk verbonden met onze Bollenstreek is de bloembollencultuur. Ook daar zullen we jaarlijks aandacht aan besteden en gaan we samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties in onze streek, zoals de Lenteflora.

Afval en recycling

Zwerfafval, plastic soep in de oceanen, gescheiden ­inzameling, hoe om te gaan met ons afval en recyclen zijn belangrijke thema’s. Gelukkig worden we ons steeds bewuster van het feit dat (zwerf)afval schadelijk is voor het milieu. Bovendien kunnen er ook waardevolle grondstoffen in afval zitten, die hergebruikt kunnen worden. Zou een circulaire economie mogelijk zijn? Een boeiend thema, niet alleen voor volwassenen. Want bewust omgaan met ons afval, is jong geleerd en oud gedaan!

Barnie afval
Billie lezen, nationale voorleesdagen

Lezen

Het thema lezen lijkt niet veel te maken te hebben met natuur- en milieueducatie. Nog steeds verlaat echter 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Uit onderzoek is gebleken dat vijftien minuten (voor)lezen per dag aanzienlijk bijdraagt aan de taalontwikkeling van het kind. Vandaar dat we gestart zijn met een Kinder­zwerfboekstation in de hal van ons lokaal, en hebben we voor het eerst dit jaar voorleesontbijtjes georganiseerd in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

zwerfboeken