Menukaart Jong Leren Eten

Het is onze ambitie om jeugd/jongeren (0-18 jaar) in de setting van kinderopvang en onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én voor de aarde, zodat jeugd/jongeren zélf toegerust worden om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie.

https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/zuid-holland-maakt-aanbod-voedseleducatie-inzichtelijk-met-regionale-overzichtskaarten

Met de menukaart voor de Duin- en Bollenstreek bieden wij scholen een digitaal overzicht van het regionale en landelijke aanbod aan voedseleducatie. Hiermee willen we zorgen dat scholen zelf zicht hebben op wat er allemaal aan voedseleducatie in hun buurt is, maar ook dat Gezonde School-adviseurs de handvatten hebben om het ‘groene’ aanbod, op het gebied van duurzaamheid en milieu, aan scholen te laten zien. Tegelijkertijd proberen we in te haken op het kennis- en ervaringsniveau en de specifieke vragen van alle mensen met wie we om de tafel zitten om zo eventuele beren op de weg te elimineren.

Regio Duin- en Bollenstreek

Voor de regio Duin- en Bollenstreek menukaart heeft onze coördinator Monique van der Weijden de menukaart gemaakt.

“Omdat je een breed pakket wilt aanbieden aan scholen, hebben we verder gekeken dan ons NME alleen. Er zijn veel boerderijen dichtbij die voor een mooie aanvulling op het aanbod kunnen zorgen. In het gehele traject hebben we nauw contact onderhouden met de GGD en Jong Leren Eten. Dat is ook één van de aspecten die je terugziet op de menukaart. De ‘afzender’ zijn namelijk vier partijen: Gemeente uit de duin- en bollenstreek, Naar buiten!, JLE en GGD. Zo wilden we ook heel graag de samenwerking van alle partijen laten zien”.

Je vindt de menukaart van de Duin- en Bollenstreek hier.